ภาพข่าว
 
 
ม.นเรศวร เปิดโลกทัศน์ด้านการทำกลยุทธ์การตลาดด้วยมือกับเลโก้
วันที่ประกาศข่าว 17 พฤษภาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 264 คน         เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร จัดงาน BEC in focus โดยจัดให้มีการบรรยายหัวข้อเรื่อง “จุดพลังสมองค้นหาความหมายของเป้าหมายธุรกิจ โดยอาศัยกระบวนการ LEGO SERIOUS PLAY กับอาจารย์ณฤดี คริสธานินทร์” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงเป้าหมายองค์กรของตนเอง โดยอาศัยกระบวนการ เลโก้ ซีเรียส เพลย์ (LEGO SERIOUS PLAY) เครื่องมือพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานในองค์กร ช่วยเชื่อมโยงระหว่างมือและสมอง กระตุ้นให้เกิดการคิดแก้ไขปัญหา ช่วยยกระดับการทำงานขององค์กรได้อย่างสร้างสรรค์ ไร้ข้อจำกัดทางความคิด ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะแตกต่างจากการทำ Workshop ทั่วไป เป็นการคิดโดยใช้ระบบประสาทที่มือควบคู่กับการทำงานของสมอง ร่วมกับกระบวนการที่ออกแบบให้ทุกคนได้คิด ได้ฟัง และใช้ศักยภาพ สมองของตนเองอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในกลุ่มจังหวัดพิษณุโลก บุคลากรของภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมรับฟังการบรรยายกว่า 30 คน ณ ห้อง 2-216 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
สุธินี พูลเขตนคร : ข่าว

ประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร : ภาพ

27-05-60 / 231

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์