รายงานพิเศษ
 
 
ม.นเรศวร เจ้าภาพเวทีการแข่งขัน ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14
วันที่ประกาศข่าว 17 พฤษภาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว นักประชาสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 511 คน

     


       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระหว่างวันที่ 24-29 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้ผลการแข่งขันคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 22 และคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศครั้งที่11 โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจากศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. จาก 11 ศูนย์ทั่วประเทศ ร่วมแข่งขัน


          เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ในพิธีเปิดการแข่งขัน ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการมูลนิธิ สอวน. เป็นประธานในพิธี โดยมีคุณนายเฉลิม ประเสริฐกุล ปลัดจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ดร.สมยศ พลับเที่ยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณาจารย์ ผู้แทนนักเรียนจากศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.จาก 11 ศูนย์ทั่วประเทศ  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีพร้อมกล่าวปฏิญาณตน ผู้แทนนักเรียนจากศูนย์ต่างๆ ได้เชิญธงประจำศูนย์ และถ่ายภาพร่วมกัน 11ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประกอบไปด้วย 1.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(วิทยาเขตปัตตานี) 3.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 6.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 8.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 9.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 10.โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 11.มหาวิทยาลัยนเรศวร


          เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ศาสตราจารย์ดร.สมยศ พลับเที่ยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า สำหรับผลการแข่งขันได้ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 22(XXII IAO)สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น คือ  1.เด็กชายจุลจักร  จงพิพัฒนากูล  2.เด็กชายญาณภัทร  พินิจพิชิตกุล 3.เด็กชายศุภไกร  ทีฆมงคล จาก ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. สวนกุหลาบวิทยาลัย และผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 11(11th IOAA)สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ 1.นายภานุพงศ์  พุ่มพวง 2.นายญาณภัทร เหมรัฐพาน 3.นายวริท  วิจิตรวรศาสตร์ 4.นายภูมิรพี พิศุทธ์สินธุ์ 5.นางสาวแพรสุนันท์ จันทร์พานิช ซึ่งการแข่งขันกำหนดจัดขึ้น 12-20 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต


 รางวัลเหรียญทอง(ระดับ ม.ต้น) ได้แก่ 1.เด็กชายจุลจักร  จงพิพัฒนากูล 2.เด็กชายจิราธิป  เลิศลุมพลีพันธ์ 3.เด็กชายญาณภัทร  พินิจพิชิตกุล 4.เด็กชายศุภไกร  ทีฆมงคล ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 5.เด็กชายวสวัตติ์  จิระสุวิบูลย์ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 6.เด็กชายอนุทัศน์  ธีรเวช ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 รางวัลเหรียญทอง(ระดับ ม.ปลาย)  ได้แก่ 1.นายการัณย์  ศรีสุรภานนท์ 2.นายกษิดิศ  จันทโรจวงศ์ 3.นายภานุพงศ์  พุ่มพวง  ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  4.นายณชนก  สุทธิโอภาส ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5.นางสาวแพรสุนันท์  จันทร์พานิช ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 6. นายวริท  วิจิตรวรศาสตร์ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 7.นายภูมิรพี พิศุทธ์สินธุ์ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 8.นายวริท  วิจิตรวรศาสตร์ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

 

ณัฐชยา แก้วมา : ข่าว

นเรศ เอี่ยมอินทร์ : ภาพ

17-05-2560/230

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 3 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์