รายงานพิเศษ
 
 
ม.นเรศวรจัดยิ่งใหญ่ “มหกรรมควายยักษ์” ประชาชนแห่ชมนับพัน
วันที่ประกาศข่าว 17 พฤษภาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว นักประชาสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 284 คน

       ปัจจุบันปัญหาควายไทย มีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็วจากปี 2548 มีมากถึง 1.6 ล้านตัว แต่ในปัจจุบันลดลงเหลือไม่ถึง 700,000 ตัว  เนื่องจากการประกอบอาชีพทำนามีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแทนแรงงานควาย อีกทั้งยังมีการนำควายอายุน้อยมาบริโภคมากขึ้นถึงปีละกว่า 200,000 ตัว จากสถิติมีลูกควายเกิดเพียงปีละประมาณ 150,000 ตัวเท่านั้น อีกทั้งตลาดการค้าการส่งออกต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มความต้องการมากขึ้นในควายที่มีชีวิตทั้งเพศผู้และเพศเมีย มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นความสำคัญของวิกฤติควายไทย จึงจัดให้มี “มหกรรมควายยักษ์ เมืองสองแคว ครั้งที่2” โดยมีการเสวนาด้านวิชาการ ภายใต้หัวข้อ ฟื้นฟูควายไทย ให้ยิ่งใหญ่ในอาเซียน:ระบบการผลิตและโอกาสทางการตลาด(13 พ.ค.60) และการประกวดควายไทย(14 พ.ค.60)
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับ นายทศพร ศรีศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานในพิธีเปิดงานประกวดควายยักษ์เมืองสองแคว ครั้งที่ 2  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เป็นเจ้าภาพร่วม และได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งภายในงานมีควายเข้าร่วมแข่งขันการประกวดกว่า 100 ตัวจาก 16 จังหวัดทั่วประเทศ มีเกษตรกร ประชาชนผู้สนใจ นิสิตนักศึกษาจากหลายสถาบันการศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน


ผศ.ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิรคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.นเรศวร เปิดเผยว่า ในการจัดการประกวดควายไทยในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการคัดลักษณะควายที่ดีเพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ นอกจากนี้ได้จัดการเสวนาด้านวิชาการ ภายใต้หัวข้อ ฟื้นฟูควายไทย ให้ยิ่งใหญ่ในอาเซียน:ระบบการผลิตและโอกาสทางการตลาดได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 15 ท่าน มีเกษตรกร นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 400 คน ซึ่งเป็นเวทีที่สำคัญให้เกษตรกรผู้เลี้ยงควายได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงผลงานการพัฒนาพันธุ์กระบือของประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการผลิตกระบืออย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน นำไปสู่การเพิ่มจำนวนประชากรกระบือของประเทศในอนาคตอนึ่ง ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ประเทศไทยมีวันอนุรักษ์ควายไทย ภายในงานได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญควายและโต๊ะจีนควาย เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงควายไทยก่อนการแข่งขัน โดยมีผลการประกวดงานมหกรรมควายยักษ์ เมืองสองแคว ครั้งที่ 2 ดังนี้ เพศผู้รุ่นฟันแท้ 3 คู่ขึ้นไปชนะเลิศ กระบือชื่อเก้าเจริญจังหวัดอุดรธานี เพศผู้รุ่นฟันแท้ 1-2 คู่ ชนะเลิศ กระบือชื่อจินสง่าจังหวัดชัยนาท เพศผู้รุ่นฟันน้ำนม (ไม่มีฟันแท้) ชนะเลิศ กระบือชื่อทองใบจังหวัดร้อยเอ็ด เพศเมียรุ่นฟันแท้ 1-2 คู่ชนะเลิศ กระบือชื่อถุงทองจังหวัดพิษณุโลก เพศเมียรุ่นฟันแท้ 3 คู่ขึ้นไปชนะเลิศ กระบือชื่อเนื้อหอมจังหวัดพิษณุโลก เพศเมียรุ่นเล็กฟันน้ำนมชนะเลิศ กระบือชื่อเนื้อหอมจังหวัดอุทัยธานี  

                                                                                                          ณัฐชยา แก้วมา : ข่าว

   นเรศ เอี่ยมอินทร์ : ภาพ 

16-05-2560/228 

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 3 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์