ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ดีต่อใจ ประชาคม ม.นเรศวรนับพัน ร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตอบโจทย์ Green University
วันที่ประกาศข่าว 16 พฤษภาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 293 คน


           มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่างที่มีนิสิตกว่า 20,000 คน บุคลากรกว่า 4,000 คน และพื้นที่ประมาณ 1,300 ไร่ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนโยบายสร้างความมีส่วนร่วม และสร้างความรักความผูกพันให้กับนิสิตและบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย หนึ่งในแนวทางสร้างความรักและความผูกพัน คือ สร้างจิตสำนึกความรักความผูกพันให้กับนิสิตและบุคลากรทุกคนได้ยึดมั่นแนวทางความอดทนและมุ่งมั่นในการทำงาน โดยมีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นแบบอย่าง และสร้างความร่วมมือความรู้สึกเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยร่วมกันจากทั้งนิสิตและบุคลากรทุกคน โดยเปิดโอกาสให้ร่วมกันดูแลและพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การปลูกหญ้า การเก็บขยะ การทำความสะอาด ในพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เป็นต้น          อนึ่ง กิจกรรม “มงคลประพฤติ” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อถวายสักการะต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังการสอบปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นศิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่นิสิตหลังสอบปลายภาคเสร็จสิ้น รวมถึงกิจกรรมปลูกหญ้าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มหาวิทยาลัย และยังถือเป็นการเตรียมพื้นที่ให้พร้อมรับกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 อีกด้วย โดยในช่วงเดือนเมษายน ถึงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้เปิดโอกาสให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการบริจาคสมทบงบประมาณจัดซื้อหญ้า ในราคาผืนละ 20 บาท ทั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยได้รับเงินบริจาคกว่า 230,000 บาท
          และในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 06.30 น. ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตกว่า 1,000 คน ร่วมปลูกต้นไม้และหญ้าบนพื้นที่ทั้งหมด 7,331 ตร.ม. เป็นพื้นที่ปลูกหญ้ามาเลย์ 4,445 ตร.ม. หญ้านวลน้อย 2,886 ตร.ม. ต้นเสลากว่า 80 ต้น และแบ่งพื้นที่ออกเป็น 7 โซน ดังนี้   ZONE A = บริเวณประตู 1 - ประตู 6 ขนาดพื้นที่ 2,077 ตร.ม.  ZONE B = บริเวณประตู 6 - พิพิธภัณฑ์ชีวิต ขนาดพื้นที่ 1,288 ตร.ม.  ZONE C = บริเวณทางเข้าอาคารอเนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ 1,080 ตร.ม.  ZONE D = บริเวณทางเข้าโรงพยาบาล ขนาดพื้นที่ 500 ตร.ม. ZONE E = บริเวณหน้าคณะเกษตรศาสตร์ฯ ขนาดพื้นที่ 520 ตร.ม. ZONE F = บริเวณอาคารจอดรถ 7 ชั้น ขนาดพื้นที่ 204 ตร.ม. ZONE G = บริเวณโรงอาหารใหม่หน้าศูนย์หนังสือจุฬา ขนาดพื้นที่ 1,662 ตร.ม.


สุธินี พูลเขตนคร : ข่าว

ประชาสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต / ธิติ สิงห์คง : ภาพ

15-05-60 / 226

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 3 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์