รายงานพิเศษ
 
 
NU Project Award 2017
วันที่ประกาศข่าว 02 พฤษภาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว นายธิติ สิงห์คง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 192 คน


การประกวดโครงงานนิสิต ครั้งที่ 17 (NU Project Award 2017) กิจกรรมเพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไว้ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มาปรับใช้สร้างผลงานก่อนจบการศึกษาในรูปแบบของการประกวด โดยมี รศ.ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล ประธานกรรมการบริหารงานวิจัยและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมมอบรางวัลให้แก่นิสิตที่ชนะการประกวด ในวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งในปีนี้มีนิสิตสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 59 โครงการ ใน 3 กลุ่มสาขาวิชาได้แก่ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 26 โครงการ, สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 20 โครงการ และกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 13 โครงการ มีรายชื่อโครงการที่ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รางวัลชนะเลิศ :ผลงานโปรแกรมช่วยสอนสำหรับการออกกำลังกายข้อไหล่ติดแข็งด้วยการใช้กล้องไคเนค จากคณะสหเวชศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 1 : ผลงานโปรแกรมตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของขนาดใบหน้าเพื่อแจ้งเตือนการยื่นศีรษะใกล้หน้าจอ และการตรวจจับอัตราการกระพริบตา ขณะใช้งานคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จากคณะสหเวชศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ2 : ผลงานหุ่นจำลองศีรษะและลำคอจากยางพาราสำหรับตรวจสอบปริมาณรังสีจากแผนการรักษาด้วยเทคนิคการฉายรังสีสามมิติ  จากคณะสหเวชศาสตร์

รางวัลกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ: ผลงานการพัฒนาคอนกรีตป้องกันกัมมันตรังสีที่มีต้นทุนต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ1 : ผลงานการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการตรวจหาเส้นเลือดดำด้วยรังสีเนียร์อินฟราเรด จากคณะสหเวชศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ2 : ผลงานการพัฒนาแม่พิมพ์ซีเมนต์กระดูกสำหรับการรักษาข้อเข่าเทียมติดเชื้อ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ :ผลงาน รูปแบบ วิธีการ การให้คุณค่าและความหมายของการจัดฟันแฟชั่นของกลุ่มวัยรุ่นจากคณะทันตแพทยศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 1: ผลงาน The Disappearing (ป่าของฉันหายไปไหน?) จากคณะบริหารธุรกิจและเกษตรศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 2 : ผลงาน มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของเอกชน : ศึกษากรณีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี จังหวัดพิษณุโลก จากคณะนิติศาสตร์

ธิติ สิงห์คง: ข่าว
ยศวดี สายสืบ: ภาพ
28-04-60/209

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 3 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์