ภาพข่าว
 
 
ม.นเรศวร เผยแพร่องค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์สู่ภูมิภาคอาเซียน
วันที่ประกาศข่าว 21 เมษายน 2560 ผู้ประกาศข่าว นักประชาสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 232 คน


       เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกว่า 37 สถาบันในภูมิภาคอาเซียน  ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (The 5th ASEAN Undergraduate Conference in Computing: AUC2 2017) โดยมีคุณธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดในพิธี ซึ่งงานประชุมวิชาการดังกล่าว ถือเป็นเวทีสำคัญสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในภูมิภาคอาเซียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ซอฟแวร์ในธุรกิจคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องจาก 10 ประเทศอาเซียน เป็นการต่อยอดในการทำวิจัยและพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม นโยบายดังกล่าวจะนำไปสู่นโยบาย "ประเทศไทย 4.0" ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในการเป็นแรงงานที่มีฝีมือที่มีรายได้สูงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ซึ่งมีกำหนดการจัดงานในระหว่างวันที่ 20 - 21 เมษายน 2560 ณ ห้อง SC1-311 อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรณัฐชยา แก้วมา,กันตพัฒน์ ฐิตาอัตตะวีร์ : ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์ : ภาพ

21-04-60/198  
แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์