ภาพข่าว
 
 
ม.นเรศวร จับมือ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือ เปิดเวทีแสดงนิทรรศการสหกิจศึกษา
วันที่ประกาศข่าว 20 เมษายน 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 189 คน
          เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดย กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ คณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 13 สถาบัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ภายในงานจัดให้มีนิทรรศการผลงานของนิสิตนักศึกษาสหกิจศึกษาเครือข่าย กิจกรรมวิชาการเกี่ยวกับสหกิจศึกษา การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ เพื่อรับมอบโล่ เกียรติบัตรและเงินรางวัล ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

-------------------------------------------------------------

สุธินี พูลเขตนคร : ข่าว / ธิติ สิงห์คง : ภาพ

20-04-60 / 194

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์