ภาพข่าว
 
 
ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2/2560
วันที่ประกาศข่าว 18 เมษายน 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 222 คน


เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 9.00 น. ศาสตราจารย์ ดร. นพ.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งจากรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเบื้องต้น พร้อมดำเนินการทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ       


และเวลา 11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งจากรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเบื้องต้น พร้อมดำเนินการทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ ณ ห้องประชุมนเรศวร 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทั้งนี้กำหนดให้ส่งแบบตอบรับการทาบทาม พร้อมเอกสารของผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในวันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 ภายในเวลา 16.30 น.

สุธินี พูลเขตนคร : ข่าว / อวยพร ระคราม : ภาพ

18-04-60 / 193

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์