ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ร่วมเปิดตัว Application เพื่อผู้ป่วย ปากแหว่งเพดานโหว่ ครั้งแรกของโลก “เติมเต็มกลีบดอกไม้ที่หายไป” ครั้งที่ 2
วันที่ประกาศข่าว 18 เมษายน 2560 ผู้ประกาศข่าว นายธิติ สิงห์คง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 270 คน


มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวน ท่านผู้ที่สนใจ ร่วมโครงการ พบปะรวมกลุ่มผู้ปกครองและผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ “เติมเต็มกลีบดอกไม้ที่หายไป” ครั้งที่ 2 พบกับการเปิดตัวแอพพลิเคชั่น "Thai Cleft Care by NUCCC" สำหรับผู้ปกครองในการดูแลและบันทึกพัฒนาการของผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ร่วมกับสถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า แห่งแรกของโลกผ่านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล พร้อมแนะนำวิธีการใช้งาน การพบปะผู้ปกครองและผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ การตรวจคัดกรองฟันผุและการพูด การประกวดสุขภาพฟันดี การเสวนาประสบการณ์รักษาระหว่างทีมผู้รักษา ผู้ปกครอง ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ ในวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า ชั้น 2 อาคารรังษีรักษา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 5569 5595 หรือ http://www.nuccc.nu.ac.th/

ธิติ สิงห์คง: ข่าว
10-04-2560/191

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 13 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์