ข่าวประกวดราคา
 
 
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ งปม.21/2559 (เลขที่โครงการ 59056156054)  
วันที่ประกาศข่าว 07 มิถุนายน 2559 ผู้ประกาศข่าว เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
อ่านต่อ
(ร่าง) ขอบเขตของงาน รายการ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 156 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 10 มิ.ย. 59)  
วันที่ประกาศข่าว 07 มิถุนายน 2559 ผู้ประกาศข่าว เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ งปม.20/2559 (เลขที่โครงการ 59056163499)  
วันที่ประกาศข่าว 01 มิถุนายน 2559 ผู้ประกาศข่าว เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจเยื่อหุ้มปอด จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ งปม.19/2559 (เลขที่โครงการ 59056138541)  
วันที่ประกาศข่าว 01 มิถุนายน 2559 ผู้ประกาศข่าว เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ รด.31/2559 (เลขที่โครงการ 59056074153)  
วันที่ประกาศข่าว 01 มิถุนายน 2559 ผู้ประกาศข่าว เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 400 ข่าว หน้า 80/80
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 
ipv6 ready