ข่าวประกวดราคา
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการ จ้างเหมาดูแลและรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยนเรศวร ของกองอาคารสถานที่ งบประมาณ 42,284,496 บาท  
วันที่ประกาศข่าว 11 กันยายน 2560 ผู้ประกาศข่าว ratchawit
อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารมหาวิทยาลัยนเรศวร ของกองอาคารสถานที่ งบประมาณ 1,649,358 บาท  
วันที่ประกาศข่าว 11 กันยายน 2560 ผู้ประกาศข่าว ratchawit
อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารมหาวิทยาลัยนเรศวร ของกองอาคารสถานที่ งบประมาณ 24,432,642 บาท  
วันที่ประกาศข่าว 11 กันยายน 2560 ผู้ประกาศข่าว ratchawit
อ่านต่อ
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การขายซากพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 12 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 2)  
วันที่ประกาศข่าว 29 สิงหาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
อ่านต่อ
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ งปม.3/2561 (60086304490)  
วันที่ประกาศข่าว 22 สิงหาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 400 ข่าว หน้า 2/80
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 
ipv6 ready