ข่าวประกวดราคา
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว) จำนวน 240 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ประกาศประกวดราคาเช่าเลขที่ รด.43/2560)  
วันที่ประกาศข่าว 19 กันยายน 2560 ผู้ประกาศข่าว เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารมหาวิทยาลัยนเรศวร ของกองอาคารสถานที่ งบประมาณ 26,082,000 บาท  
วันที่ประกาศข่าว 11 กันยายน 2560 ผู้ประกาศข่าว ratchawit
อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการดูแลและบำรุงรักษาโรงผลิตน้ำปะปา ของกองอาคารสถานที่ ของกองอาคารสถานที่ งบประมาณ 4,500,000 บาท  
วันที่ประกาศข่าว 11 กันยายน 2560 ผู้ประกาศข่าว ratchawit
อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายโทรศัพท์ ของกองอาคารสถานที่ งบประมาณ 2,800,000 บาท  
วันที่ประกาศข่าว 11 กันยายน 2560 ผู้ประกาศข่าว ratchawit
อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการดูแลและบำรุงรักษาระบบสถานีไฟฟ้ย่อนฯ ของกองอาคารสถานที่ งบประมาณ 2,200,000 บาท  
วันที่ประกาศข่าว 11 กันยายน 2560 ผู้ประกาศข่าว ratchawit
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 400 ข่าว หน้า 1/80
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 2 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 
ipv6 ready