ข่าวประกวดราคา
 
 
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างการประกวดราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม ขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า ๑ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งระบบกราวด์ใหม่รอบสถานี จำนวน 1 ชุด ของสถานีวิทย  
วันที่ประกาศข่าว 24 พฤษภาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว ratchawit
อ่านต่อ
(ร่าง) ขอบเขตการประกวดราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม ขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า ๑ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งระบบกราวด์ใหม่รอบสถานี จำนวน 1 ชุด ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร  
วันที่ประกาศข่าว 24 พฤษภาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว ratchawit
อ่านต่อ
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทัวร์โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศไต้หวัน จำนวน 1 งาน ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เอกสารเลขที่ รด.23/  
วันที่ประกาศข่าว 24 พฤษภาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว ratchawit
อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทัวร์โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศไต้หวัน จำนวน 1 งาน ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เอกสารเลขที่ รด.23/2560  
วันที่ประกาศข่าว 24 พฤษภาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว ratchawit
อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  
วันที่ประกาศข่าว 23 พฤษภาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 311 ข่าว หน้า 1/63
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 
ipv6 ready