ข่าวประกวดราคา
 
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ) โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยานเรศวร  
วันที่ประกาศข่าว 17 ตุลาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ซื้อเวชภัณฑ์ยา 31 รายการ) คณะแพทยศาสตร์  
วันที่ประกาศข่าว 17 ตุลาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ซื้อเวชภัณฑ์ยา 23 รายการ) คณะแพทยศาสตร์  
วันที่ประกาศข่าว 17 ตุลาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ) คณะแพทยศาสตร์  
วันที่ประกาศข่าว 17 ตุลาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
อ่านต่อ
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาโรงผลิตน้ำประปาของมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 งาน ของ กองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
วันที่ประกาศข่าว 11 ตุลาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว ratchawit
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 247 ข่าว หน้า 1/50
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 13 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์