ข่าวประกวดราคา
 
 
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จำนวน 1 งาน ของวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ รด.27/2560  
วันที่ประกาศข่าว 19 เมษายน 2560 ผู้ประกาศข่าว เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดนิทรรศการการท่องเที่ยวและนำเสนอผลิตภัณฑ์ 4 ภาค ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จำนวน 1 งาน ของวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ รด.26/2560  
วันที่ประกาศข่าว 19 เมษายน 2560 ผู้ประกาศข่าว เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น จำนวน 1 งาน ของวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ รด.16/2560  
วันที่ประกาศข่าว 19 เมษายน 2560 ผู้ประกาศข่าว เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
อ่านต่อ
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการขนส่ง บำบัด/กำจัดของเสียอันตราย จำนวน 1 งาน ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง เลขที่ รด.18/2560  
วันที่ประกาศข่าว 19 เมษายน 2560 ผู้ประกาศข่าว ratchawit
อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการขนส่ง บำบัด/กำจัดของเสียอันตราย จำนวน 1 งาน ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง เลขที่ รด.18/2560  
วันที่ประกาศข่าว 19 เมษายน 2560 ผู้ประกาศข่าว ratchawit
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 291 ข่าว หน้า 1/59
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 2 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 
ipv6 ready