ข่าวประกวดราคา
 
 
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว) จำนวน 240 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ รด.43/2560 (60076161776)  
วันที่ประกาศข่าว 18 สิงหาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว) จำนวน 240 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ รด.43/2560 (60076161776)  
วันที่ประกาศข่าว 18 สิงหาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
อ่านต่อ
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ของคณะสหเวชศาสตร์ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ งปม.21/2561 (60086036327)  
วันที่ประกาศข่าว 18 สิงหาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ของคณะสหเวชศาสตร์ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ งปม.21/2561 (60086036327)  
วันที่ประกาศข่าว 18 สิงหาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งตาข่ายกั้นนกอาคารเรียน 4 จำนวน 1 งาน ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เอกสารเลขที่ รด.29/2560  
วันที่ประกาศข่าว 10 สิงหาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว ratchawit
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 380 ข่าว หน้า 1/76
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 6 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 
ipv6 ready