ข่าวประกวดราคา
 
 
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างเหมาบริการนำอาจารย์แพทย์ และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษานานาชาติ (AMEE 2017) ณ ประเทศฟินแลนด์ฯ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding  
วันที่ประกาศข่าว 22 มิถุนายน 2560 ผู้ประกาศข่าว เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการนำอาจารย์แพทย์ และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษานานาชาติ (AMEE 2017) ณ ประเทศฟินแลนด์ฯ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ รด.38/2560 (เลขที่โครงการ 60066200497)  
วันที่ประกาศข่าว 22 มิถุนายน 2560 ผู้ประกาศข่าว เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
อ่านต่อ
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ Nano Spray Dryer จำนวน 1 ชุด ของคณะเภสัชศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ รด.37/2560 (เลขที่โครงการ 60066055370)  
วันที่ประกาศข่าว 19 มิถุนายน 2560 ผู้ประกาศข่าว เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อ Nano Spray Dryer จำนวน 1 ชุด ของคณะเภสัชศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ รด.37/2560 (เลขที่โครงการ 60066055370)  
วันที่ประกาศข่าว 19 มิถุนายน 2560 ผู้ประกาศข่าว เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
อ่านต่อ
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สอบราคาซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า 1920x1080 พิกเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว จำนวน 16 เครื่อง ของภาควิชาคณิตศาสตร์ ค  
วันที่ประกาศข่าว 14 มิถุนายน 2560 ผู้ประกาศข่าว ratchawit
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 345 ข่าว หน้า 1/69
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 2 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 
ipv6 ready