รายงานพิเศษ
 
 
21 ปี ณ ที่นี้แหล่งหล้านเรศวร  
วันที่ประกาศข่าว 02 สิงหาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 4525 คน
อ่านต่อ
คู่มือ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร  
วันที่ประกาศข่าว 05 กรกฏาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS
อ่านต่อ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๓  
วันที่ประกาศข่าว 05 กรกฏาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS
อ่านต่อ
คุยกับอธิการบดี เดือนมิถุนายน 2554  
วันที่ประกาศข่าว 24 มิถุนายน 2554 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 3383 คน
งานได้ผล คนมีความสุข
อ่านต่อ
อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร วิจัย “โปรแกรมการฝึกด้วยน้ำหนัก ต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความหนาแน่นของกระดูกปลายแขน” ลดความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักและกระดูกพรุน  
วันที่ประกาศข่าว 21 มิถุนายน 2554 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 5825 คน
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 150 ข่าว หน้า 29/30
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 
ipv6 ready