ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
การประชุมวิชาการสัมพัทธภาพทั่วไป ฟิสิกส์พลังงานสูง และจักรวาลวิทยา แห่งชาติ ครั้งที่ 4  
วันที่ประกาศข่าว 12 พฤษภาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 0-5596-3119
สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์สำหรับฟิสิกส์ทฤษฎีและจักรวาลวิทยา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสัมพัทธภาพทั่วไป ฟิสิกส์พลังงานสูง และจักรวาลวิทยา แห่งชาติ ครั้งที่ 4
อ่านต่อ
นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมแข่งขัน 'เชลล์อีโคมาราธอน' การแข่งขันรถประหยัดพลังงาน ลานไอเดียของคนรุ่นใหม่ ที่ประเทศเยอรมัน  
วันที่ประกาศข่าว 12 พฤษภาคม 2552 จำนวนผู้อ่าน 2554 คน
อ่านต่อ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552 รุ่นที่ 1 เวลา 10.00-12.00 น. และ รุ่นที่ 2 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 2 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  
วันที่ประกาศข่าว 07 พฤษภาคม 2552 จำนวนผู้อ่าน 1475 คน
อ่านต่อ
กองกิจการนิสิต ขอเชิญศิษย์เก่าปริญญาเอกเข้าร่วมประชุมสัมมนา 'ศิษย์เก่าระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยนเรศวร' ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2552 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี  
วันที่ประกาศข่าว 07 พฤษภาคม 2552 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS
อ่านต่อ
ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมวิชาการ "สร้างเสริมสุขภาพประชาชน" เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ที่ผ่านมา  
วันที่ประกาศข่าว 07 พฤษภาคม 2552
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 3014 ข่าว หน้า 592/603
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 3 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์