ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามกำหนดนโยบายแผนยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาวะมหาวิทยาลัยนเรศวรนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ  
วันที่ประกาศข่าว 27 ตุลาคม 2551 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS
อ่านต่อ
CITCOMS ออกมาตรการเพื่อสนับสนุนพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  
วันที่ประกาศข่าว 23 มิถุนายน 2551 จำนวนผู้อ่าน 3328 คน
อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ใส่ใจวิกฤตภาวะโลกร้อน รณรงค์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม  
วันที่ประกาศข่าว 20 มิถุนายน 2551 จำนวนผู้อ่าน 3872 คน
อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา พร้อมเปิดศูนย์บริการวิชาการ จังหวัดเชียงราย  
วันที่ประกาศข่าว 20 มิถุนายน 2551 จำนวนผู้อ่าน 10986 คน
อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา พร้อมเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ  
วันที่ประกาศข่าว 20 มิถุนายน 2551 จำนวนผู้อ่าน 34681 คน
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 2967 ข่าว หน้า 592/594
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 
ipv6 ready