ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เปิดศูนย์ต่างๆ เพื่อให้บริการตรวจรักษา และเพื่อการวิจัย โดยมีการให้บริการเปิด 'คลินิกและการตรวจรักษาโรค 16 คลินิก'  
วันที่ประกาศข่าว 04 พฤษภาคม 2552 จำนวนผู้อ่าน 18241 คน
อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “วิวัฒนาการเพลงไทยลูกทุ่ง” พร้อมการแสดงโชว์จากผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม ณ ศิลป์ศาลา มหาวิทยาลัยนเรศวร  
วันที่ประกาศข่าว 04 พฤษภาคม 2552 จำนวนผู้อ่าน 1578 คน
อ่านต่อ
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนและนิสิต อันเนื่องมาจากโรคภัยไข้เจ็บ  
วันที่ประกาศข่าว 04 พฤษภาคม 2552 จำนวนผู้อ่าน 1628 คน
อ่านต่อ
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น. และเวลา 17.00 - 20.00 น. พิเศษวันเสาร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.  
วันที่ประกาศข่าว 01 พฤษภาคม 2552 จำนวนผู้อ่าน 21067 คน
อ่านต่อ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้มาตรการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่เม็กซิโก เตือนประชาชนในพื้นที่ให้ความรู้ และการป้องกันแก่นิสิต มน.  
วันที่ประกาศข่าว 30 เมษายน 2552 จำนวนผู้อ่าน 4137 คน
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 2981 ข่าว หน้า 587/597
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 
ipv6 ready