ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
อธิการบดีพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิต ร ะดมความคิดร่วมกัน เพื่อพัฒนารูปแบบการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และเพื่อพัฒนาระบบการผลิตบัณฑิตแพทย์  
วันที่ประกาศข่าว 18 พฤษภาคม 2552 จำนวนผู้อ่าน 2565 คน
อ่านต่อ
ม.นเรศวร ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเสวนา “ปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน”  
วันที่ประกาศข่าว 18 พฤษภาคม 2552 จำนวนผู้อ่าน 1013 คน
อ่านต่อ
รพ.มน.คุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1 N1  
วันที่ประกาศข่าว 18 พฤษภาคม 2552 จำนวนผู้อ่าน 2110 คน
อ่านต่อ
ม.นเรศวร พร้อมจัดอาจารย์สาขาญี่ปุ่น เป็นล่ามให้ ด.ช.เคอิโงะ เพื่อพบนายคัทซูมิ ซาโต ที่วัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตร  
วันที่ประกาศข่าว 18 พฤษภาคม 2552 จำนวนผู้อ่าน 1785 คน
อ่านต่อ
ม.นเรศวร รับงบประมาณ 5 ล้านบาท จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายนักวิจัยชุมชนแก้ปัญหาอุทกภัย  
วันที่ประกาศข่าว 18 พฤษภาคม 2552 จำนวนผู้อ่าน 1414 คน
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 2999 ข่าว หน้า 587/600
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 21 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์