• ประชาสัมพันธ์ปฏิทินตั้งโต๊ะและสมุดบันทึก ประจำปี 2560

  • มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอพท.๔ จัดการประกวดศิลปวัฒนธรรม

  • โครงการการเขียนโปรแกรม LaTeX เบื้องต้นสำหรับเอกสารทางวิชาการ

  • Training February 2017

  • สัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 16

 
ข่าวเด่น
ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
[14 มกราคม 2560]
ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
[10 มกราคม 2560]
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐
[09 มกราคม 2560]
ข่าว ม.นเรศวร
ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
[14 มกราคม 2560]
ม.นเรศวร แถลงข่าว“Green Khaokho สานต่อ Route 12”
[12 มกราคม 2560]
แด่คุณครู…ผู้สร้าง
[12 มกราคม 2560]
NULC ขอเชิญร่วมอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
[12 มกราคม 2560]
มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดอันดับ 4 มหาวิทยาลัยไทย “มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก” จาก UI Green Metric World University Ranking 2016
[11 มกราคม 2560]
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัช กนกเทศ รับรางวัลพระราชทานชนะเลิศในการประชุมวิชาการด้านสุขภาพ
[11 มกราคม 2560]
อ่านข่าวทั้งหมด
Multimedia
เล่าเรื่องวันสำคัญ... ๑๖ มกราคม วันครูแห่งชาติ
[12 มกราคม 2560]
กิจกรรม ม.นเรศวร
- ยังไม่มีข่าวในหัวข้อนี้ -
อ่านข่าวทั้งหมด
Green & Clean
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 4 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 
ipv6 ready