• นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13

  • NU

  • ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัด

  • หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ด้านคอมพิวเตอร์สารสนเทศ

  • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
ข่าวเด่น
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
[08 มีนาคม 2560]
นโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร
[07 มีนาคม 2560]
มน. เปิดเวทียกระดับนักวิจัยไทยสู่ระดับโลก เชิญเจ้าของรางวัลโนเบล ด้านเศรษฐศาสตร์ร่วมวิเคราะห์เศรษฐกิจโลก
[14 กุมภาพันธ์ 2560]
ข่าว ม.นเรศวร
นายพิษณุ บุญเทียน (ศิษย์เก่า มน. การประชาสัมพันธ์) Creative ภาพยนตร์ 'โอเวอร์ไซส์ ทลายพุง' จากค่าย T Moment
[27 มีนาคม 2560]
ม.นเรศวรถ่ายทอดองค์ความรู้ การผลิตมะปรางเชิงการค้า สู่เกษตรกรและผู้ประกอบการ
[27 มีนาคม 2560]
ม.นเรศวร ร่วม 6 สถาบันในเครือข่ายร่วมกันพัฒนาความร่วมมือในการจัดการองค์ความรู้
[24 มีนาคม 2560]
44 ผู้ประกอบการ รับนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร เข้าทำงานทันที ในงานสัปดาห์นายช่าง
[24 มีนาคม 2560]
มน. ร่วมกับ วช. และเครือข่ายวิจัยภูมิภาค จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2560”
[23 มีนาคม 2560]
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Ministry of Research, Technology, and Higher Education of the Republic of Indonesia) ประสงค์มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
[22 มีนาคม 2560]
อ่านข่าวทั้งหมด
สายตรงอธิการบดี
สายตรงอธิการบดี
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
 
Multimedia
The Prospects for Global Financial Stability
[27 มีนาคม 2560]
กิจกรรม ม.นเรศวร
28
มี.ค.
พิธีเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว.ครั้งที่ 9  
02
เม.ย.
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 1เรื่อง?การพัฒนาความเชื่อมโยงบนระเบียง เศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย? ?Developing LIMEC Connectivity?  
อ่านข่าวทั้งหมด
Green & Clean
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 
ipv6 ready