• เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

  • 29 กรกฎาคม วันสถาปนา มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2559

  • ทูลถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

  • กำหนดรับชุดครุยปริญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
ข่าวเด่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดอันดับ TOP 10 เว็บไซต์ยอดนิยม จาก 4ICU.org
[11 กรกฏาคม 2560]
ม.นเรศวร ทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระสังฆราช
[11 กรกฏาคม 2560]
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
[18 กรกฏาคม 2560]
ข่าว ม.นเรศวร
31 กรกฎาคม นี้ ม.นเรศวร จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
[26 กรกฏาคม 2560]
NULC ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร ประจำเดือนสิงหาคม 2560
[26 กรกฏาคม 2560]
มน. ลงนามร่วมมือหลายภาคส่วน พัฒนาศักยภาพ SMEs และ OTOP
[26 กรกฏาคม 2560]
การถ่ายทอดความรู้จากนักวิจัยสู่เกษตรกร
[25 กรกฏาคม 2560]
คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานหลักโครงการพัฒนาโซนต้นแบบ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนเทศบาลนครพิษณุโลก
[24 กรกฏาคม 2560]
มน. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่10
[20 กรกฏาคม 2560]
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
[18 กรกฏาคม 2560]
นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 เวทีของงานวิจัยและนวัตกรรม เน้นต่อยอดเชิงพานิชย์
[17 กรกฏาคม 2560]
พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาผู้บริหาร Leadership Development Programs
[14 กรกฏาคม 2560]
อ่านข่าวทั้งหมด
สายตรงอธิการบดี
สายตรงอธิการบดี
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
 
Multimedia
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
[26 กรกฏาคม 2560]
กิจกรรม ม.นเรศวร
27
ก.ค.
พิธีถวายพระพรชัย และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 28 รูป  
27
ก.ค.
กิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมน้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  
อ่านข่าวทั้งหมด
Green & Clean
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 
ipv6 ready