Multimedia
 
 
กิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
   ปฎิทิน | กิจกรรม
 
  บทละครเรื่อง พระมหาชนก พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดแสดงเนื่องในโครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ ๒๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
วันเริ่มต้น : 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:00:00 น.
วันสิ้นสุด : 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 18:00:00 น.
สถานที่ : โรงละครเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายละเอียด : จัดการแสดง 2 รอบ เวลา ๑๓.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น.
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์