Multimedia
 
 
กิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
   ปฎิทิน | กิจกรรม
25
ส.ค.
ทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม แด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร
วันเริ่มต้น : 25 สิงหาคม 2560 เวลา 16:00:00 น. ,วันสิ้นสุด : 25 สิงหาคม 2560 เวลา 18:00:00 น.
จำนวนข่าวทั้งหมด : 1 ข่าว หน้า 1/1
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 26 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 
ipv6 ready