Multimedia
 
 
กิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
   ปฎิทิน | กิจกรรม
28
มิ.ย.
กิจกรรมอบรมหลักสูตรสันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของจังหวัดตาก ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์  
โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์, โรงแรมเว็นทารา แม่สอดฯ จังหวัดตาก
วันเริ่มต้น : 28 มิถุนายน 2560 เวลา 08:00:00 น. ,วันสิ้นสุด : 30 มิถุนายน 2560 เวลา 17:00:00 น.
29
มิ.ย.
โครงการประชุมวิชาการทางรังสีเทคนิค เรื่อง การพัฒนางานวิจัยทางรังสีวิทยาเพื่อขอประเมินเอกสารวิชาการ (อวช. CQI, RZR)  
ห้องประชุมอยุธยา ชั้น 5 โรงแรม ท็อปแลนด์ พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก
วันเริ่มต้น : 29 มิถุนายน 2560 เวลา 08:30:00 น. ,วันสิ้นสุด : 30 มิถุนายน 2560 เวลา 16:30:00 น.
29
มิ.ย.
สัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 16  
ณ คณะสังคมศาสตร์
วันเริ่มต้น : 29 มิถุนายน 2560 เวลา 08:30:00 น. ,วันสิ้นสุด : 30 มิถุนายน 2560 เวลา 16:30:00 น.
จำนวนข่าวทั้งหมด : 3 ข่าว หน้า 1/1
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 23 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 
ipv6 ready