• 5 ก.ค. นี้ 10.00 – 12.00 น. เปิดเวทีสร้างการมีส่วนร่วม

  • มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 26 ปี แห่งการสถาปนา

  • พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

  • สัมผัสเอกลักษณ์ ตัวตน ของคนชาติพันธุ์ต่างๆ ผ่านผืนผ้าในนิทรรศการ 'ผ้าชาติพันธุ์'

  • ปัดฝุ่น อีสาน ล้านนา 59

 
ข่าวเด่น
ปฏิทินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
[29 มิถุนายน 2559]
ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2559
[28 มิถุนายน 2559]
ม.นเรศวร จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
[21 ธันวาคม 2558]
ข่าว ม.นเรศวร
การกลั่นกรองหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรที่ครบวงจร ตาม Outcome-Based Education เพื่อรองรับระบบประกันคุณภาพ
[29 มิถุนายน 2559]
ม.นเรศวร จัดอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากร วิทยากรโดย ดร.ปรีชา เรืองจันทร์
[29 มิถุนายน 2559]
ปฏิทินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
[29 มิถุนายน 2559]
กองพัฒนากลยุทธ์การตลาด ได้จัดโครงการ “NU RoadShow to Schools ’59 มน.แนะแนวสัญจรโรงเรียนในเครือข่าย ภาคเหนือตอนบน
[29 มิถุนายน 2559]
สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ร่วมกับ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดการสัมมนาวิจัยเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนกำหนดทิศทางการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ในพื้นที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่าง”
[28 มิถุนายน 2559]
มน. เปิดเวทีวิชาการนานาชาติ แลกเปลี่ยนความรู้และฝึกทักษะประสาทวิทยาศาสตร์ระดับสากล
[28 มิถุนายน 2559]
อ่านข่าวทั้งหมด
Multimedia
เล่าอารยธรรม…สมุนไพรพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่นทุ่งหลวง
[27 มิถุนายน 2559]
กิจกรรม ม.นเรศวร
02
ก.ค.
NU Alumni Happy Green Trip 2016  
04
ก.ค.
International Mini-Conference on Natural Product-Form Basic to Translation (NPBT) 2016  
อ่านข่าวทั้งหมด
Green & Clean
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan_pr@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 3 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 
ipv6 ready