• ถ่ายทอดสด ประชุมสัมมนาวิชาการการศึกษาทั่วไป แห่งประเทศไทย

  • กำหนดรับชุดครุยปริญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • ดอกไม้จันทน์ ถวายแด่พ่อ

  • บรรยายพิเศษ "เมืองนวัตกรรมอาหารและงานวิจัยของอาจารย์ในยุค Thailand 4.0"

  • NU Tutor

 
ข่าวเด่น
the 4th International Conference on Rice Bran Oil
[19 พฤษภาคม 2560]
แต่งตั้ง 6 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ในวาระการบริหาร ศ(พิเศษ)ดร.กาญจนา เงารังษี
[18 พฤษภาคม 2560]
นโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร
[07 มีนาคม 2560]
ข่าว ม.นเรศวร
มอบประกาศนียบัตร สำหรับผู้จบการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฎิบัติชุมชน (การรักษาโรคเบื้องต้น)
[26 มิถุนายน 2560]
คณะเกษตรฯ ม.นเรศวร เตรียมประชุม “ร่างมาตรฐานเกษตรพืชเศรษฐกิจ” ดาวอินคา ยกระดับการเกษตรรากฐานสู่มาตรฐานที่ดี
[23 มิถุนายน 2560]
NU-LDP สุดยอดหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร ศตวรรษที่ 21
[21 มิถุนายน 2560]
วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร เข้าร่วมประชุมหารือทิศทางงานวิจัย ด้าน DHS ของประเทศ
[21 มิถุนายน 2560]
เปิดเวทีเสนอผลงาน อุตสาหกรรม 4.0 : การบูรณาการ นวัตกรรมและความยั่งยืนสำหรับอาเซียนสมัยใหม่
[19 มิถุนายน 2560]
“การผลิตและร่วมวิเคราะห์ศักยภาพผู้ประกอบการ” ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
[19 มิถุนายน 2560]
ปั้นทั้งน้ำตา วาดด้วยหัวใจ...แด่องค์ภูมิพล พระราชาในดวงใจ
[19 มิถุนายน 2560]
ประชาชนแห่ชมดาวเสาร์เข้าใกล้โลกมากที่สุดในรอบปี
[16 มิถุนายน 2560]
ม.นเรศวร เปิดเวทีเสนอผลงาน อุตสาหกรรม 4.0 : การบูรณาการ นวัตกรรมและความยั่งยืนสำหรับอาเซียนสมัยใหม่
[14 มิถุนายน 2560]
อ่านข่าวทั้งหมด
สายตรงอธิการบดี
สายตรงอธิการบดี
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
 
Multimedia
“9 In Mind” International Art Exhibition
[20 มิถุนายน 2560]
กิจกรรม ม.นเรศวร
28
มิ.ย.
กิจกรรมอบรมหลักสูตรสันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของจังหวัดตาก ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์  
29
มิ.ย.
โครงการประชุมวิชาการทางรังสีเทคนิค เรื่อง การพัฒนางานวิจัยทางรังสีวิทยาเพื่อขอประเมินเอกสารวิชาการ (อวช. CQI, RZR)  
อ่านข่าวทั้งหมด
Green & Clean
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 16 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 
ipv6 ready