• ขอเชิญสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดท่ามะปราง

  • "เปิดบ้านสหเวชฯ" ครบรอบ 20 ปี คณะสหเวชศาสตร์

  • ขยายเวลาการเปิดรับสมัครผลงานเข้าประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว

  • การฝึกอบรมระยะสั้นโครงสร้างเชิงทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์ขั้นต้น

  • การใช้หลักภาษาที่ถูกต้องเพื่อการจัดทำผลงานวิชาการ

 
ข่าวเด่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการจัดอันดับ ติด 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยไทย คุณภาพด้าน Natural Sciences
[31 มีนาคม 2559]
ม.นเรศวร ติด 10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยไทย ปี 2016 มหาวิทยาลัยคุณภาพด้านวิชาการ
[15 กุมภาพันธ์ 2559]
ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ ร่วมส่งผลงานวิจัย ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12
[09 กุมภาพันธ์ 2559]
ข่าว ม.นเรศวร
ครบรอบ 20 ปี คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพและบริการวิชาการ
[27 พฤษภาคม 2559]
ลงพื้นที่ปฏิบัติการ ศึกษา เก็บข้อมูลตำนานของวัดลาย พร้อมปัดฝุ่นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดลาย ส่วนหนึ่งของการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงศิลปวัฒนธรรม ณ ตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย
[26 พฤษภาคม 2559]
ม.นเรศวร ร่วมประชุม ASAIHL 2016 ที่ National Taiwan University กรุงไทเป มณฑลไต้หวัน
[26 พฤษภาคม 2559]
นิสิตสถาปัตย์ ม.นเรศวร คว้า 5 รางวัล ออกแบบบ้าน LANDY HOME Design Contest 2016
[26 พฤษภาคม 2559]
อาจารย์คณะสถาปัตย์ ม.นเรศวร คว้ารางวัล Best Research Paperจากประเทศสิงคโปร์
[26 พฤษภาคม 2559]
มน. หารือ Latrobe University หาแนวทางร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย
[26 พฤษภาคม 2559]
อ่านข่าวทั้งหมด
Multimedia
“ART.FOUR.VIEWS Art Thesis Exhibition”...นวัตกรรมแห่งศิลปะ
[23 พฤษภาคม 2559]
กิจกรรม ม.นเรศวร
01
มิ.ย.
การอบรมสถิติสำหรับการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  
03
มิ.ย.
การอบรมระยะสั้นโครงสร้างเชิงทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์ขั้นต้น  
อ่านข่าวทั้งหมด
Green & Clean
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan_pr@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 2 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 
ipv6 ready