• Frontiers in Nano Material and Chemistry for Life Science

  • IQA-2015 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558

  • รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4

  • ประกาศรับสมัครนิสิต

  • บริการฟรี 'ตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และผ่าฟันคุด'

 
ข่าวเด่น
ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
[25 กันยายน 2559]
โรงพยาบาล มน. คว้ารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
[22 กันยายน 2559]
ม.นเรศวร รับมอบรางวัลหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6
[23 กันยายน 2559]
ข่าว ม.นเรศวร
The 4th ASEAN-China Dialogue ที่กัมพูชา
[28 กันยายน 2559]
บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน เป็นวิทยากร “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง” ณ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
[28 กันยายน 2559]
ทีมนิสิตคณะสังคม ฯ ม.นเรศวร นำเสนอผลงานเชิงประชาธิปไตย คว้ารางวัลชมเชยจาก สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
[27 กันยายน 2559]
ร่วมอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมแห่งสายน้ำน่าน ในงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๕๙
[27 กันยายน 2559]
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
[26 กันยายน 2559]
แนะนำศิษย์เก่า : นายยงยศ ชูชีพ 1 ในทีมออกแบบและจัดทำเครื่องแต่งกาย(เกราะ) นักแสดงในละครนาคี ทางช่อง 3
[26 กันยายน 2559]
อ่านข่าวทั้งหมด
Multimedia
สนุก สดใส ร่วมสมัย ใส่ลีลา...ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
[30 กันยายน 2559]
กิจกรรม ม.นเรศวร
17
พ.ย.
The 6th Business, Economics and Communications International Conference, 2016: BECIC2016  
อ่านข่าวทั้งหมด
Green & Clean
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan_pr@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 2 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 
ipv6 ready