• The Council on Thai Studles (COTS 2017)

  • ยินดีต้อนรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

  • นิสิตปริญญาตรีแรกเข้า ปีการศึกษา2560 ต้องสอบภาษาอังกฤษ NUSET

  • จริยธรรมการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา

  • เทคนิคการดูปฏิทินการศึกษาและปฏิทินกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
ข่าวเด่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดอันดับ TOP 5 เว็บไซต์ยอดนิยม จาก 4ICU.org ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
[01 สิงหาคม 2560]
เทคนิคการดูปฏิทินการศึกษาและปฏิทินกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
[10 สิงหาคม 2560]
ม.นเรศวร ทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระสังฆราช
[11 กรกฏาคม 2560]
ข่าว ม.นเรศวร
นิสิต ม.นเรศวร วิจัยพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงธรณี จ.พิษณุโลก พบซากกระดูกและฟันสัตว์เลื้อยคลานยุคไดโนเสาร์
[21 สิงหาคม 2560]
CITCOMS ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1-2 เข้ารับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน MOS ระดับประเทศ!!
[20 สิงหาคม 2560]
ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 ร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการด้าน IT
[18 สิงหาคม 2560]
วิธีการเข้าใช้งานระบบ Internet ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
[16 สิงหาคม 2560]
การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
[11 สิงหาคม 2560]
การนำเสนอผล เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
[11 สิงหาคม 2560]
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย – จีน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560
[10 สิงหาคม 2560]
เทคนิคการดูปฏิทินการศึกษาและปฏิทินกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
[10 สิงหาคม 2560]
บายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่ 2560
[09 สิงหาคม 2560]
อ่านข่าวทั้งหมด
สายตรงอธิการบดี
สายตรงอธิการบดี
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
 
Multimedia
เล่าอารยธรรม...ลวดลายเอกลักษณ์ผ้าทอจังหวัดพิษณุโลก
[16 สิงหาคม 2560]
กิจกรรม ม.นเรศวร
25
ส.ค.
ทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม แด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  
อ่านข่าวทั้งหมด
Green & Clean
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 23 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 
ipv6 ready