• NU

  • ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัด

  • หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ด้านคอมพิวเตอร์สารสนเทศ

  • การสัมมนา การผลิตมะปรางเชิงการค้า ครั้งที่ 13

  • มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2017 "CHANGE"

 
ข่าวเด่น
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
[08 มีนาคม 2560]
นโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร
[07 มีนาคม 2560]
มน. เปิดเวทียกระดับนักวิจัยไทยสู่ระดับโลก เชิญเจ้าของรางวัลโนเบล ด้านเศรษฐศาสตร์ร่วมวิเคราะห์เศรษฐกิจโลก
[14 กุมภาพันธ์ 2560]
ข่าว ม.นเรศวร
ม.นเรศวร ร่วม 6 สถาบันในเครือข่ายร่วมกันพัฒนาความร่วมมือในการจัดการองค์ความรู้
[24 มีนาคม 2560]
44 ผู้ประกอบการ รับนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร เข้าทำงานทันที ในงานสัปดาห์นายช่าง
[24 มีนาคม 2560]
มน. ร่วมกับ วช. และเครือข่ายวิจัยภูมิภาค จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2560”
[23 มีนาคม 2560]
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Ministry of Research, Technology, and Higher Education of the Republic of Indonesia) ประสงค์มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
[22 มีนาคม 2560]
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง ขอให้เสนอรายชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษา
[22 มีนาคม 2560]
นครคุนหมิงได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนในการจัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน
[22 มีนาคม 2560]
อ่านข่าวทั้งหมด
สายตรงอธิการบดี
สายตรงอธิการบดี
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
 
Multimedia
นิทรรศการ “DO ART ART ดูศิลป์ทำศิลป์”
[15 มีนาคม 2560]
กิจกรรม ม.นเรศวร
25
มี.ค.
การอบรมโครงการเรื่อง"การผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับไม้ผลเขตภาคเหนือตอนล่าง:การผลิตมะปรางเชิงการค้า"  
อ่านข่าวทั้งหมด
Green & Clean
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 2 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 
ipv6 ready