NU Mail
ไทย | English
หน้าแรก
แนะนำมหาวิทยาลัย
การบริหาร
การศึกษา
การวิจัย
หน่วยงาน
คณะ สำนัก วิทยาลัย สถาบัน
บริการระบบสารสนเทศ
ข้อมูลและสถิติ
ข่าวมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
 
แผนที่
ติดต่อ
สายตรงอธิการ
 
Naresuan University
Social Network
  ข่าว กิจกรรม ม.นเรศวร เอกสาร
   ข่าวประชาสัมพันธ์ | รายงานพิเศษ | ภาพข่าว | ข่าวรับสมัครงาน | ข่าวประกวดราคา | ผลงานวิจัย | บุคคลดีเด่น | ศิษย์เก่า | Multimedia
ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้มาตรการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่เม็กซิโก เตือนประชาชนในพื้นที่ให้ความรู้ และการป้องกันแก่นิสิต มน.
วันที่ประกาศข่าว 30 เมษายน 2552 จำนวนผู้อ่าน 3795 คน

รพ.มน.ใช้มาตรการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่เม็กซิโก เตือนประชาชนในพื้นที่ให้ความรู้ และการป้องกันแก่นิสิต มน.

    

          ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า “จากการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อการเผ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เม็กซิโกกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางจังหวัดก็สั่งให้เตรียมความพร้อม เน้นการป้องกัน ให้ทีมแพทย์ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการรับมือตลอดเวลา

          ในส่วนของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ก็ได้ประกาศใช้แนวทางการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก (Avian Influenza: AI) และไข้หวัดใหญ่  ที่มีความพร้อมอยู่แล้วเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์  ส่วนของประชาชน 6 ตำบลรอบมหาวิทยาลัยที่โรงพยาบาลรับผิดชอบบริการปฐมภูมินั้น ก็ได้ประสานงานเตรียมการเฝ้าระวังเรียบร้อยแล้ว ส่วนของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรก็จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การป้องกัน โดยใช้คำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นหลัก เผยแพร่ไปยังกองกิจการนิสิตและคณะต่างๆ เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ในเรื่องนี้ต่อไป

          ซึ่งก็อยากจะฝากประชาชนว่าไม่ต้องตื่นตระหนก เพราะโรคนี้ไม่ติดต่อจากการกินเนื้อหมู ส่วนการติดต่อนั้น สามารถติดต่อสู่คนได้ก็ต่อเมื่อได้รับเชื้อโดยตรงจากหมูที่ป่วย ส่วนกรณีติดจากคนสู่คนนั้นก็เป็นในกรณีสัมผัสใกล้ชิด (Close contacts) 

          สำหรับการป้องกันตนเองนั้นก็ใช้มาตรการของกรมควบคุมโรค 4 ข้อ ได้แก่
          1. หากไม่จำเป็นควรเลื่อน หรือชะลอการเดินทางไปยังประเทศที่เป็นพื้นที่เกิดการระบาดจนกว่าสถานการณ์จะยุติ 
          2. หากจำเป็นต้องเดินทางไปพื้นที่เกิดการระบาด ให้หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการไอ  หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด  หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อย ๆ หรือเช็ดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อแนะนำของทางการในพื้นที่นั้นๆ อย่างเคร่งครัด
          3. ผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เกิดการระบาด ถ้ามีอาการของไข้หวัดใหญ่ เช่น  มีไข้ ไอ เจ็บคอ  ปวดเมื่อยเนื้อตัวมาก ฯลฯ  ภายใน 7 วันหลังจากเดินทางกลับ ควรสวมหน้ากากอนามัย  หรือใช้กระดาษทิชชูหรือผ้าเช็ดหน้าปิดปากจมูกทุกครั้งที่ไอจาม  และรีบปรึกษาแพทย์ เพื่อรับการรักษาและคำแนะนำในการปฏิบัติตนอย่างเข้มงวด
          4. รักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดย
              4.1 รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะผักและผลไม้  ดื่มน้ำสะอาด และนอนหลับพักผ่อนให้พอเพียง  ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และสุรา

          และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคดังกล่าว สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 055-965666, 055-965595-8

ข่าว : จามรี อ่อนโฉม
ภาพ : ณัฐวุฒิ ปั้นลี้

กลับหน้าเดิม แบ่งบัน
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, มหาวิทยาลัยนเรศวร, พัฒนาโดย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Online จำนวน : 5 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์