NU Mail
ไทย | English
หน้าแรก
แนะนำมหาวิทยาลัย
การบริหาร
การศึกษา
การวิจัย
หน่วยงาน
คณะ สำนัก วิทยาลัย สถาบัน
บริการระบบสารสนเทศ
ข้อมูลและสถิติ
ข่าวมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
 
แผนที่
ติดต่อ
สายตรงอธิการ
 
Naresuan University
Social Network
  ข่าว กิจกรรม ม.นเรศวร เอกสาร
   ข่าวประชาสัมพันธ์ | รายงานพิเศษ | ภาพข่าว | ข่าวรับสมัครงาน | ข่าวประกวดราคา | ผลงานวิจัย | บุคคลดีเด่น | ศิษย์เก่า | Multimedia
ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร รับโล่เชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ดี นิสิตประพฤติดี
วันที่ประกาศข่าว 09 กันยายน 2556 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 77 คน
 

             เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบโล่รางวัล ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวที่ไม่มีนิสิตทำความผิดวินัย ระหว่างปีงบประมาณ 2550-2555 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการดูแลนิสิตให้ประพฤติ ปฎิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีวินัย ไม่ละเมิดในสิทธิของตนเองและบุคคลอื่น โดยจัดให้มีพิธีมอบรางวัลในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องสุพรรณกัลยา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

-------------------------------------------

สุธินี พูลเขตนคร : ข่าว / นเรศ เอี่ยมอินทร์ : ภาพ

06/09/2556/316

 

กลับหน้าเดิม แบ่งบัน
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, มหาวิทยาลัยนเรศวร, พัฒนาโดย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Online จำนวน : 4 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์