NU Mail
ไทย | English
หน้าแรก
แนะนำมหาวิทยาลัย
การบริหาร
การศึกษา
การวิจัย
หน่วยงาน
คณะ สำนัก วิทยาลัย สถาบัน
บริการระบบสารสนเทศ
ข้อมูลและสถิติ
ข่าวมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
 
แผนที่
ติดต่อ
สายตรงอธิการ
 
Naresuan University
Social Network
  ข่าว กิจกรรม ม.นเรศวร เอกสาร
   ข่าวประชาสัมพันธ์ | รายงานพิเศษ | ภาพข่าว | ข่าวรับสมัครงาน | ข่าวประกวดราคา | ผลงานวิจัย | บุคคลดีเด่น | ศิษย์เก่า | Multimedia
ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ม.นเรศวร ชวนร่วมเปิดบ้าน 20 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว 11 เมษายน 2556 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 1149 คน


         คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เตรียมจัดงาน OPEN HOUSE ครบรอบ 20 ปี  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ ได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถทางวิชาการ และใช้การประยุกต์ทักษะกระบวนการทางวิชาการในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้นักเรียนได้คิดร่วมกันอย่างมีเหตุผล ตัดสินใจ และแก้ปัญหาต่างๆได้ในเวลาจำกัด โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2556 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

         กิจกรรมภายในงานจัดให้มีกิจมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายประกอบด้วย การแข่งขันหุ่นยนต์มหาวิทยาลัยนเรศวรครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การขนส่งเพื่อโลกสีเขียว” การแข่งขันประกอบ Dash การแข่งขันตอบปัญหาทางวิศวกรรมศาสตร์ การแข่งขันเขียนเว็บไซต์ การแข่งขันโยนไข่ การแข่งขันรถบรรทุกไข่ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ การแข่งขันสะพานไม้ไอศกรีม

         โอกาสนี้ ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้สนใจทั่วไป ร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE 20 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 055963961 ทุกวันเวลาราชการ

สุธินี พูลเขตนคร : ข่าว

11/04/2556/201

กลับหน้าเดิม แบ่งบัน
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, มหาวิทยาลัยนเรศวร, พัฒนาโดย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Online จำนวน : 2 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์