NU Mail
ไทย | English
หน้าแรก
แนะนำมหาวิทยาลัย
การบริหาร
การศึกษา
การวิจัย
หน่วยงาน
คณะ สำนัก วิทยาลัย สถาบัน
บริการระบบสารสนเทศ
ข้อมูลและสถิติ
ข่าวมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
 
แผนที่
ติดต่อ
สายตรงอธิการ
 
Naresuan University
Social Network
  ข่าว กิจกรรม ม.นเรศวร เอกสาร
   ข่าวประชาสัมพันธ์ | รายงานพิเศษ | ภาพข่าว | ข่าวรับสมัครงาน | ข่าวประกวดราคา | ผลงานวิจัย | บุคคลดีเด่น | ศิษย์เก่า | Multimedia
ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จับมือ กองศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถานจัดโครงการประชุมวิชาการกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาพม่า
วันที่ประกาศข่าว 05 มีนาคม 2556 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 405 คน

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จับมือ กองศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน

จัดโครงการประชุมวิชาการกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาพม่า

          รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วิชญาปกรณ์  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวว่า “ตามที่ ราชบัณฑิตยสถานได้เห็นความสำคัญของการจัดทำหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาพม่า เนื่องจากเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์กันมาช้านานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และคาดว่าในอนาคตอาจมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันยิ่งขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการ จึงได้วางแนวทางการดำเนินงานกำหนดหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาพม่าจากอักษรโรมัน โดยพิจารณาเสียงและอักษรภาษาพม่าเป็นแนวเทียบในการวางหลักเกณฑ์ด้วย  และได้จัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไป ตารางเทียบเสียงพยัญชนะและตารางเทียบเสียงสระภาษาพม่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และอยู่ระหว่างการจัดทำภาคผนวกชื่อวิสามานยนามโดยใช้ร่างหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาพม่าที่กำหนดไว้   จึงได้ร่วมมือกับ คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีศูนย์พม่าศึกษา และมีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรพม่าศึกษา จัดโครงการประชุมวิชาการกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาพม่าเพื่อร่วมระดมความคิดเห็น จากผู้มีส่วนได้เสียทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในร่างหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาพม่า ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ก่อนที่ราชบัณฑิตยสถานจะนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  

          ทั้งนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช   นิยมธรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  (รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พม่าศึกษา ) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช  นิยมธรรม อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมและเป็นผู้ดำเนินรายการตลอดทั้งโครงการ   การประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุม HU 1307 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ”

 

          สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พม่าศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์     0-5596-2073-4   และที่เว็บไซต์ www.humnan.nu.ac.th

 

หน่วยผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กลับหน้าเดิม แบ่งบัน
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, มหาวิทยาลัยนเรศวร, พัฒนาโดย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Online จำนวน : 6 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์