NU Mail
ไทย | English
หน้าแรก
แนะนำมหาวิทยาลัย
การบริหาร
การศึกษา
การวิจัย
หน่วยงาน
คณะ สำนัก วิทยาลัย สถาบัน
บริการระบบสารสนเทศ
ข้อมูลและสถิติ
ข่าวมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
 
แผนที่
ติดต่อ
สายตรงอธิการ
 
Naresuan University
Social Network
  ข่าว กิจกรรม ม.นเรศวร เอกสาร
   ข่าวประชาสัมพันธ์ | รายงานพิเศษ | ภาพข่าว | ข่าวรับสมัครงาน | ข่าวประกวดราคา | ผลงานวิจัย | บุคคลดีเด่น | ศิษย์เก่า | Multimedia
ข่าว > รายงานพิเศษ
ม.น.พร้อมเป็นผู้นำจัดประชุมนานาชาติ ยกระดับและสร้างโอกาสในการพัฒนาประเทศ
วันที่ประกาศข่าว 04 มีนาคม 2556 ผู้ประกาศข่าว พงศ์ภัทร์ ฟักฟูม จำนวนผู้อ่าน 507 คน

รายงานพิเศษ: พงศ์ภัทร์  ฟักฟูม

ม.น.พร้อมเป็นผู้นำจัดประชุมนานาชาติ ยกระดับและสร้างโอกาสในการพัฒนาประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีนโยบายที่จะยกระดับมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่สากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะให้อุดมศึกษาและการทำให้หน่วยงานของรัฐเห็นบทบาทความเป็นผู้นำของมหาวิทยาลัยในการการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดการประชุมระดับนานาชาติขึ้นเพื่อแสดงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการเป็นผู้นำด้านต่างๆ

ประเด็นของความพร้อมอยู่ที่ความสามารถของการบริหารจัดการอย่างที่เคยจัดมาแล้วส่วนใหญ่เป็นเรื่องนโยบายใหญ่ระดับประเทศ การจัดการบางเรื่องต้องอาศัยเอกชนมาร่วมดำเนินโครงการก็จะทำให้ภาพต่างๆของมหาวิทยาลัยเป็นไปได้ด้วยดี ยกตัวอย่างระดับประเทศ เครื่องจักรกลทางการเกษตรที่เน้นไปที่เรื่องข้าว ในการทำประชาสัมพันธ์จะต้องทำกว้างขวางมีการทำไปที่ต่างประเทศด้วย มีการติดต่อประสานงานไปที่หน่วยงานทั้งภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมของต่างประเทศจะต้องมีความจำเป็นจะต้องอาศัยบริษัทที่มีความสามารถในการดำเนินการเรื่องการจัดประชุมมาบริหารจัดการให้ก็เป็นส่วนๆไป ความเด่นในการจัดงานก็จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ ตอนนี้เราทำได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความคิดของการจัดการการว่าจะจัดการอย่างไรให้เหมาะสมไปตามระดับของการประชุมนานาชาติ

นโยบายสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องทำเพื่อส่วนรวมในระดับต่างๆก็ต้องทำ ส่วนที่ว่าจะสำเร็จได้ดีขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ เท่าที่ผ่านมา 3 ครั้งก็มีครั้งเดียวที่ต้องใช้บริษัทเอกชนมาช่วยทำในการประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความหลากหลายของสื่อทางทีวีในต่างประเทศ หนังสือพิมพ์ในต่างประเทศ เป็นต้น เราก็ทำเองได้แต่อาจจะต้องเสียเวลาที่จะต้องหาข้อมูลต่างๆแต่ภาคเอกชนมีความพร้อมอยู่แล้วก็จะให้ช่วยจัดการแทนเราก็จะทำให้เนื้องานออกมาตามวัตถุประสงค์ ผลงานออกมาเป็นที่ประทับใจอย่างที่ได้จัดมาแล้ว 3 ครั้ง ถามว่าแต่ละปีมีเป้าหมายอย่างไร ก็คิดว่าต่อไปในวันข้างหน้ายังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องประชุมนานาชาติขึ้น

ถามว่า...จัดประชุมนานาชาติแล้วได้ประโยชน์อะไร ได้รู้สถานภาพภายในประเทศและต่างประเทศว่ามีการพัฒนาไปทิศทางใด ได้เรียนรู้การพัฒนาของต่างประเทศเพื่อนำไปพัฒนาต่อไป ได้รู้จักกับตัวบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้ติดต่อประสานงานความร่วมมือต่อไปในภายภาคหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้จะได้มีความเท่าทันกัน อย่างน้อยที่สุดมหาวิทยาลัยจะเป็นหน่วยหนึ่งที่จะดำเนินงานแทนกระทรวง ทบวง กรม และถ้าในวันข้างหน้ากระทรวง ทบวง กรมเห็นความสำคัญจะทำต่อ มหาวิทยาลัยก็จะเป็นเครือข่ายที่จะดำเนินการต่อไปให้ต่อเนื่อง

แนวโน้มของมหาวิทยาลัยในการจัดประชุมนานาชาติเน้น 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ เรื่องการเกษตรดูตลอดโซ่ ของคุณค่า ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำดูตั้งแต่การผลิต การแปรรูปและเรื่องตลาดด้วย และเรื่องของสุขภาพ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ก็จะจัดประชุมนานาชาติขึ้นด้วยแต่ไม่ซ้อนกับทางมหาวิทยาลัยในกรุงเทพที่ทำแต่จะเน้นเรื่องแพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทย แพทย์จีน แพทย์อินเดีย เสริมเข้าไปแต่ในส่วนของวิทยาการที่จะลงลึกมากๆในระดับหนึ่ง เรื่องสาธารณสุข เรื่องการจัดการความรู้ทางด้านสุขภาพด้านทางด้านโภชนาการในระดับชุมชนที่จะทำให้สุขอนามัยของประชาชนดีขึ้นก็จะต้องดำเนินการ
อธิการบดีกล่าวทิ้งท้าย

กลับหน้าเดิม แบ่งบัน
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, มหาวิทยาลัยนเรศวร, พัฒนาโดย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Online จำนวน : 4 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์