NU Mail
ไทย | English
หน้าแรก
แนะนำมหาวิทยาลัย
การบริหาร
การศึกษา
การวิจัย
หน่วยงาน
คณะ สำนัก วิทยาลัย สถาบัน
บริการระบบสารสนเทศ
ข้อมูลและสถิติ
ข่าวมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
 
แผนที่
ติดต่อ
สายตรงอธิการ
 
Naresuan University
Social Network
  ข่าว กิจกรรม ม.นเรศวร เอกสาร
   ข่าวประชาสัมพันธ์ | รายงานพิเศษ | ภาพข่าว | ข่าวรับสมัครงาน | ข่าวประกวดราคา | ผลงานวิจัย | บุคคลดีเด่น | ศิษย์เก่า | Multimedia
ข่าว > รายงานพิเศษ
มน. เจ๋ง...อ๊ะ เผยโฉมเครื่องโรยเมล็ดข้าวงอก มุ่งลดต้นทุนให้ชาวนาไทย
วันที่ประกาศข่าว 15 พฤศจิกายน 2555 ผู้ประกาศข่าว พงศ์ภัทร์ ฟักฟูม จำนวนผู้อ่าน 4065 คน

มน. เจ๋ง...อ๊ะ เผยโฉมเครื่องโรยเมล็ดข้าวงอก มุ่งลดต้นทุนให้ชาวนาไทย


เครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถวต้นแบบ เป็นผลงานวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.มัทนี สงวนเสริมศรี และ ดร.รัตนาการุญบุญญานันท์ แห่งภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยเล็งเห็นว่าการปลูกข้าวแบบนาดำ แม้จะได้ผลผลิตสูง ดูแลง่ายไม่ต้องใช้สารเคมีจำนวนมากและสามารถพัฒนาไปสู่เกษตรอินทรีย์ได้ง่ายแต่การทำนาดำ ก็มีขั้นตอนที่ยุ่งยากเนื่องจากต้องมีการเพาะกล้าการเตรียมแปลงเพาะกล้า รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการปักดำที่สูงไม่ว่าจะเป็นการปักดำด้วยคนหรือเครื่องดำนาที่มีราคาแพงและปัญหาขาดแคลนแรงงานคนรุ่นใหม่ก็ทิ้งนามุ่งสู่เมืองใหญ่และเกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุมากขึ้น

ส่วนการทำนาหว่าน แบบที่เกษตรกรนิยมกันอยู่นั้นพบว่ามีปัญหาการใช้เมล็ดพันธุ์เยอะ แตกกอไม่สมบูรณ์วัชพืชและแมลงเยอะทำให้ต้องใช้สารเคมีจำนวนมากจึงเป็นที่มาของการคิดค้นเครื่องจักรกลเกษตรที่ตอบโจทย์ดังกล่าวซึ่งได้แก่ “เครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถวต้นแบบ”ซึ่งสามารถโรยได้ครั้งละ 8 แถว ปรับระยะห่างระหว่างแถวได้ 25-30เซนติเมตร และสามารถต่อพ่วงกับรถไถเดินตามที่เกษตรกรมีอยู่ได้เลยซึ่งเครื่องโรยนี้สามารถแก้ปัญหาในเรื่องการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรและสามารถทำนาที่เป็นระเบียบ ดูแลง่ายเหมือนนาดำจากผลการวิจัย พบว่า “เครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถว”ใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 10 ก.ก./ไร่เมื่อเทียบกับการหว่านจะใช้เมล็ดพันธุ์ลดลงประมาณ 20 ก.ก./ไร่เมื่อใช้เครื่องโรยเมล็ดข้าวจะช่วยเกษตรกรลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ได้อีก460 บาท/ไร่ โดยที่ได้ผลผลิตต่อไร่ไม่แตกต่างจากการหว่าน

ด้วยขนาดและน้ำหนักที่คนสองคนสามารถยกได้อย่างสบายจึงสามารถเคลื่อนย้าย และติดตั้งใช้งานได้โดยง่ายมีต้นทุนสร้างเครื่องเพียง 4 หมื่นบาท และที่สำคัญเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เกษตรกรสามารถผลิตได้เองซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าเครื่องจักรได้อีกจำนวนมาก
กลับหน้าเดิม แบ่งบัน
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, มหาวิทยาลัยนเรศวร, พัฒนาโดย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Online จำนวน : 5 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์