NU Mail
ไทย | English
หน้าแรก
แนะนำมหาวิทยาลัย
การบริหาร
การศึกษา
การวิจัย
หน่วยงาน
คณะ สำนัก วิทยาลัย สถาบัน
บริการระบบสารสนเทศ
ข้อมูลและสถิติ
ข่าวมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
 
แผนที่
ติดต่อ
สายตรงอธิการ
 
Naresuan University
Social Network
  ข่าว กิจกรรม ม.นเรศวร เอกสาร
   ข่าวประชาสัมพันธ์ | รายงานพิเศษ | ภาพข่าว | ข่าวรับสมัครงาน | ข่าวประกวดราคา | ผลงานวิจัย | บุคคลดีเด่น | ศิษย์เก่า | Multimedia
ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ม.น. ร่วมกับ FERCIT จัดอบรมหลักจริยธรรมและทบทวนการพิจารณาโครงการ
วันที่ประกาศข่าว 13 กันยายน 2555 จำนวนผู้อ่าน 717 คน
             
       มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ร่วมกับคณะกรรมการชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยในมนุษย์  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารสัมมนา วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ให้ตรงตามหลักจริยธรรมการวิจัยที่เป็นสากล รวมถึงหลักการพิจารณาโครงการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรสามท่าน  ได้แก่  พล.ต.หญิง รศ.พญ.อาภรณ์ภิรมย์ เกตุปัญญา ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย  รศ.ดร.นิมิตร มรกต ประธานคณะกรรมการชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย  และ รศ.พอ.นพ.สุธี พานิชกุล คณะกรรมการชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย  โดยมี ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดอบรม
กลับหน้าเดิม แบ่งบัน
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, มหาวิทยาลัยนเรศวร, พัฒนาโดย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Online จำนวน : 2 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์