NU Mail
ไทย | English
หน้าแรก
แนะนำมหาวิทยาลัย
การบริหาร
การศึกษา
การวิจัย
หน่วยงาน
คณะ สำนัก วิทยาลัย สถาบัน
บริการระบบสารสนเทศ
ข้อมูลและสถิติ
ข่าวมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
 
แผนที่
ติดต่อ
สายตรงอธิการ
 
Naresuan University
Social Network
  ข่าว กิจกรรม ม.นเรศวร เอกสาร
   ข่าวประชาสัมพันธ์ | รายงานพิเศษ | ภาพข่าว | ข่าวรับสมัครงาน | ข่าวประกวดราคา | ผลงานวิจัย | บุคคลดีเด่น | ศิษย์เก่า | Multimedia
ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
บัณฑิตวิทยาลัยม.นเรศวร จัดปฐมนิเทศครู – อาจารย์ประจำการ 157 คน
วันที่ประกาศข่าว 15 มีนาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 1254 คน

 

           วันที่ 11 มีนาคม 2555 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา (ครู-อาจารย์ประจำการ) ปีการศึกษา 2555 โดยในปีนี้มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจำนวน 157 คน และเข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อรับทราบวัตถุประสงค์การจัดการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน รวมถึงการให้บริการของหน่วยสนับสนุนในมหาวิทยาลัย ณ ห้อง Main Conference อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร   

………………………………………………………

เกียรตินารี ธชีพันธุ์: ข่าว /บัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร: ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

www.nu.ac.th 202/2555

กลับหน้าเดิม แบ่งบัน
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, มหาวิทยาลัยนเรศวร, พัฒนาโดย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Online จำนวน : 3 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์