NU Mail
ไทย | English
หน้าแรก
แนะนำมหาวิทยาลัย
การบริหาร
การศึกษา
การวิจัย
หน่วยงาน
คณะ สำนัก วิทยาลัย สถาบัน
บริการระบบสารสนเทศ
ข้อมูลและสถิติ
ข่าวมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
 
แผนที่
ติดต่อ
สายตรงอธิการ
 
Naresuan University
Social Network
  ข่าว กิจกรรม ม.นเรศวร เอกสาร
   ข่าวประชาสัมพันธ์ | รายงานพิเศษ | ภาพข่าว | ข่าวรับสมัครงาน | ข่าวประกวดราคา | ผลงานวิจัย | บุคคลดีเด่น | ศิษย์เก่า | Multimedia
ข่าว > บุคคลดีเด่น
อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.นเรศวรได้รับรางวัลด้านงานวิจัยหญ้าแฝกดีเด่น ณ สาธารณรัฐอินเดีย
วันที่ประกาศข่าว 10 พฤศจิกายน 2554 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 932 คน

             เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 5 หัวข้อ “หญ้าแฝกกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ณ เมืองลัคเนา สาธารณรัฐอินเดีย และพระราชทานรางวัล "The King of Thailand Vetiver Awards 2011" แก่ผู้ชนะเลิศผลงานวิจัยด้านหญ้าแฝก

             โดยในปีนี้ ผศ.ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ อาจารย์ประจำภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.นเรศวร ได้รับรางวัลด้านงานวิจัยหญ้าแฝกดีเด่น ประเภทผลงานวิจัยนอกภาคเกษตรกรรม จากการประกวด The King of Thailand Vetiver Awards 2011 ซึ่งเป็นการประกวดบทความทางวิชาการระดับนานาชาติ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านหญ้าแฝกจากทั่วโลก โดยมหาวิทยาลัยนำเสนองานวิจัย เรื่อง "Cost-Benefit Analysis of VetiverSystem-based Land Rehabilitation Measures : Landslide Damaged Mountainous Agricultural Areas" ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินต้นทุน ผลประโยชน์ของมาตรการฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน : พื้นที่เกษตรกรรมบนภูเขาสูงชันที่เสียหายจากดินถล่ม โดยพิจารณารางวัลถึงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2553 ทั้งนี้ผศ.ดร.จรัณธร  บุญญานุภาพ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เมืองลัคเนา สาธารณรัฐอินเดีย

-----------------------------------------------------------

สุธินี รอดมา : ข่าว
ผศ.ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ : ภาพ / ข้อมูลประกอบ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
www.nu.ac.th  0004/2554

กลับหน้าเดิม แบ่งบัน
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, มหาวิทยาลัยนเรศวร, พัฒนาโดย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Online จำนวน : 3 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์