NU Mail
ไทย | English
หน้าแรก
แนะนำมหาวิทยาลัย
การบริหาร
การศึกษา
การวิจัย
หน่วยงาน
คณะ สำนัก วิทยาลัย สถาบัน
บริการระบบสารสนเทศ
ข้อมูลและสถิติ
ข่าวมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
 
แผนที่
ติดต่อ
สายตรงอธิการ
 
Naresuan University
Social Network
  ข่าว กิจกรรม ม.นเรศวร เอกสาร
   ข่าวประชาสัมพันธ์ | รายงานพิเศษ | ภาพข่าว | ข่าวรับสมัครงาน | ข่าวประกวดราคา | ผลงานวิจัย | บุคคลดีเด่น | ศิษย์เก่า | Multimedia
ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
บัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ป.โท
วันที่ประกาศข่าว 11 พฤษภาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว phimnaphatp จำนวนผู้อ่าน 1595 คน

 

 

 

          เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2554 ณ อาคารอเนกประสงค์ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และได้ให้แนวคิดกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 ว่า เมื่อจบเป็นบัณฑิตแล้วต้องมีความสามารถในการที่จะ ครองตน ครองคน และครองงานได้เป็นอย่างดี เพราะในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน มีการแข่งขันกับประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน ดังนั้นต้องมีการรู้เท่าทัน ปรับตัวและเตรียมตัว เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นให้ได้ ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ไพศาล  หรูพาณิชย์กิจ ผู้อำนวยการกองอาเซียน 2 กรมอาเซียน เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกรอบประชาคมอาเซียน” โดยมีนิสิตเข้าร่วมประมาณ 600 คน และในช่วงบ่ายมีการจัดแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะและศูนย์วิทยบริการในจังหวัดต่าง ๆ ปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงสังสรรค์ในช่วงค่ำ

..........................................................................................

พิมพ์ณพัทธ์  พ่วงกระทุ่ม : ข่าว

ศุภเลขา  พันธ์ปัญญา : ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

www.pr.nu.ac.th   203/2554

 

กลับหน้าเดิม แบ่งบัน
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, มหาวิทยาลัยนเรศวร, พัฒนาโดย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Online จำนวน : 11 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์