NU Mail
ไทย | English
หน้าแรก
แนะนำมหาวิทยาลัย
การบริหาร
การศึกษา
การวิจัย
หน่วยงาน
คณะ สำนัก วิทยาลัย สถาบัน
บริการระบบสารสนเทศ
ข้อมูลและสถิติ
ข่าวมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
 
แผนที่
ติดต่อ
สายตรงอธิการ
 
Naresuan University
Social Network
  ข่าว กิจกรรม ม.นเรศวร เอกสาร
   ข่าวประชาสัมพันธ์ | รายงานพิเศษ | ภาพข่าว | ข่าวรับสมัครงาน | ข่าวประกวดราคา | ผลงานวิจัย | บุคคลดีเด่น | ศิษย์เก่า | Multimedia
ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา พร้อมเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ
วันที่ประกาศข่าว 20 มิถุนายน 2551 จำนวนผู้อ่าน 29034 คน

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา พร้อมเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ

                มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ เตรียมเป็นมหาวิทยาลัยระดับกลางตั้งเป้ามีนิสิตประมาณ 20,000 คน คาดไม่เกิน 2 ปี จะมี “มหาวิทยาลัยในจังหวัดพะเยา”แน่นอน

                รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เห็นชอบให้จัดตั้งวิทยาเขตขึ้นที่จังหวัดพะเยา และมีการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เป็นต้นมานั้น ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา มีนิสิตประมาณ 9,200 คน ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยมีสาขาวิชาที่เปิดการสอนจำนวน 63 สาขาวิชา มีบุคลากรที่มีความพร้อมในการให้บริการด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคม การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีบุคลากรทั้งสิ้น 695 คน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ยังมีการเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ต่าง ๆ เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ โดยมีการสนับสนุนงบประมาณการลงทุนก่อสร้างอาคารและครุภัณฑ์ต่าง ๆ ไปแล้วประมาณ 1,800 ล้านบาท

                รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีมติเห็นชอบให้ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา แยกเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ โดยได้เสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา พ.ศ...........  ให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในขั้นตอนต่อไป และคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการแยกเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศอย่างน้อย 2 ปี ซึ่ง “มหาวิทยาลัยในจังหวัดพะเยา” จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้น สามารถผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของประเทศต่อไป

กลับหน้าเดิม แบ่งบัน
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2535, มหาวิทยาลัยนเรศวร, พัฒนาโดย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Online จำนวน : 32 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์