• ศุกร์
  09
  มี.ค.
  2018

  วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จัดงานประชุมวิชาการในหัวข้อ “Interceptive orthodontics for general practitioners”

       วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานประชุมวิชาการในหัวข้อ “Interceptive orthodontics for general practitioners”
  >>งานนี้ได้ CE credit 5.75 << สามารถติดต่อสอบถามทาง: Pedo.nu@hotmail.com หรือที่เบอร์โทรศัพท์ 055-96-6050

 • พุธ
  14
  มี.ค.
  2018
  ศุกร์
  16
  มี.ค.
  2018

       การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้สอนทางคลินิก  เรื่อง การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

       คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้สอนทางคลินิก  เรื่อง การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ahs.nu.ac.th/dmfootcare/