แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: