ม.นเรศวร ชวนเดิน – วิ่ง 20 JUST DAY NO NU Fun Run STOP DRINK

Event Information:

 • อาทิตย์
  14
  ม.ค.
  2018

  ม.นเรศวร ชวนเดิน – วิ่ง 20 JUST DAY NO NU Fun Run STOP DRINK

  มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย กองกิจการนิสิต ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง เตรียมจัดโครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรปลอดเหล้า ปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมนโยบายในการดูแลสุขภาพของนิสิต บุคลากร ให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ห่างไกลอบายมุข เหล้า บุหรี่และสิ่งเสพติด เนื่องจากกฎหมายอนุญาตให้บุคคลที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถมีสิทธิ์เข้าใช้บริการสถานบันเทิง ซื้อหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย เพื่อสร้างกระแสด้านพฤติกรรมสุขภาพ และเพิ่มพื้นที่เชิงบวก กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัย นิสิต บุคลากรได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมเชิงสุขภาพ โดยใช้เวลาว่างร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ทางกองกิจการนิสิต จึงกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง 20 JUST DAY NO NU Fun Run STOP DRINK โดยมุ่งเน้นการรณรงค์สร้างสุขภาวะให้นิสิตที่จะมีอายุครบ 20 ปี ในปี พ.ศ.2561 ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเกิดความตระหนักและมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม

  โอกาสนี้ขอเชิญชวนนิสิต ตลอดจนบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง 20 Just say no NU fun run stop drink โดยกำหนดจัดการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเวลา 05.00 – 05.30 น. ณ บริเวณลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560 ทาง https://goo.gl/khMzrh และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณชยาศิษย์ คำสายพรม โทรศัพท์ 0-5596-1150 ในวันและเวลาราชการ

  19-10-60/15

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: