โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว ณ Center for Japanese Languages Education, Fall semester 2018 ณ Reitaku University ประเทศญี่ปุ่น

     ด้วย Reitaku University ประเทศญี่ปุ อ่านรายละเอียดข่าว

ทุนฝึกอบรม ณ สาธารณรัฐอินเดีย จากสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)

      ด้วยสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) อ่านรายละเอียดข่าว

ทุนอบรมหลักสูตรการให้บริการทางการบิน ระยะเวลา 3 เดือน (วันที่ 15 พ.ค. – 15 ส.ค. 2561) ณ วิทยาลัยซันย่าการบินและการท่องเที่ยว

     ด้วยสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเ อ่านรายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ โครงการ ASEM Work Placement Programme โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

      ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษ อ่านรายละเอียดข่าว

ด้วยรัฐบาลออสเตรียประสงค์มอบทุนดนตรี (Music Grant) ภายใต้ Ernst Mach Grant – ASEA – UNINET ประจำปี 2561

    ด้วยรัฐบาลออสเตรียประสงค์มอบทุนดนตรี อ่านรายละเอียดข่าว

Aichi University เปิดรับสมัครนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 2 ราย ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Aichi University Japanese Language Course for Exchange Students (JLCES), Fall 2018 – Spring 2019

      ด้วย Aichi University เปิดรับสมัคร อ่านรายละเอียดข่าว

NSYSU เสนอการแลกเปลี่ยนนิสิต จำนวน 15 ราย ภายใต้โครงการ “Winter Intensive Mandarin Program” ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561

               ด้วย NSYSU เสนอการแลกเปลี อ่านรายละเอียดข่าว

Shinshu University เปิดรับสมัครนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 ราย ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Shinshu University Global Education Center, ShinshuUniversity, Autumn semester ประเทศญี่ปุ่น

      ด้วย Shinshu University เปิดรับสมั อ่านรายละเอียดข่าว