ม.นเรศวร ปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

         วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 งานทุน อ่านรายละเอียดข่าว

ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการีสำหรับ ค.ศ. 2017-2018

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาขอความอนุเครา อ่านรายละเอียดข่าว

สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน รับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประจำปี 2561

ด้วยสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทยร่วมกับ อ่านรายละเอียดข่าว

นิสิตแลกเปลี่ยน (Exchange Program 2017) จำนวน 1 ราย ไปศึกษายัง Dongseo University

ตามที่มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือทางวิชาการ อ่านรายละเอียดข่าว

Lingnan University เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณประชาชนจีน ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา หลักสูตร Master of Philosophy (MPhil)

ด้วย Lingnan University เขตปกครองพิเศษฮ่ อ่านรายละเอียดข่าว